VORMINGSINSTRUMENTEN

 

 

 
Het e-COB is een netoverschrijdende werkgroep van de drie ouderkoepels die als doel heeft ouderbetrokkenheid te stimuleren in alle scholen in Vlaanderen.
 
  Een van de initiatieven hierbij is het ontwerpen van kant-en-klare instrumenten voor zowel ouderwerkingen als schoolteams.
   
  In dit 'boek' zijn er twee draaiboeken opgenomen die kunnen gebruikt worden voor enerzijds het oudercontact op een andere manier te bekijken en anderzijds een blik te werpen op het onthaalbeleid.
   
  Beide instrumenten zijn bruikbaar voor meerdere doelgroepen maar zijn steeds gemaakt met het partnerschap ouders-school in het achterhoofd.
   
   
    Doe-het-zelf vorming oudercontact
     
     
    Binnen zonder bellen - een instrument om samen onthaal op school te verbeteren