Het 10-stappenplan

 

 

 

 

Stap 10: Slot en evaluatie

     
Klik hier om terug te keren naar de startpagina    
 

Vraag aan iedereen om de “en nu?” rij van de checklist in te vullen.

  • Geef hen even tijd om dit te doen.

  • Pols de aanwezigen naar eventuele evoluties in hun antwoorden.

  • Vraag hen hoe dat komt.

  • Bespreek de resultaten

Vraag aan de aanwezigen om al de post-its te verzamelen en maak een selectie van de beste en leukte ideeën. Gebruik ze om eventueel, indien nodig, suggesties te doen aan de directie.Je kan de leukste en/of beste ideeën van de post-its ook ingegeven op de website www.ouderbetrokkenheid.be.

Bedank iedereen voor hun aanwezigheid en hun medewerking.