Het 10-stappenplan

 

 

 

 

Stap 2:
Voorbereiden van de vorming

     
Klik hier om terug te keren naar de startpagina    
 

U moet zich geen zorgen maken. De vorming is erop gericht dat iedereen dit perfect kan uitvoeren. Via de presentatie op de usb-stick leggen we alles uit en proberen we het publiek mee te nemen in dit verhaal. Alles wat u wel nog moet doen, wordt door ons uitgelegd in volgende stappen.

A. Een succesvolle vormingsavond begint bij een goede voorbereiding. De begeleider heeft hier een belangrijke rol.
De begeleider:

  • De begeleider is meestal de organisator of wordt door de organisator aangeduid.

  • De begeleider neemt stap 4 tot en met stap 7 grondig door.

  • De begeleider tracht interactie tussen de deelnemers op te wekken.

  • De begeleider zorgt voor de presentatie van de avond.

Het is belangrijk dat deze persoon zich goed voorbereidt op de sessie om alles vlot te laten verlopen.
B. Overloop aan de hand van het stappenplan gans de avond.
- Controleer of u al de nodige documenten hebt en al het nodige materiaal. 
- Ga na of de locatie wel degelijk vrij is en of ze op de hoogte zijn van uw komst.
- Zorg ervoor dat er zeker voldoende zitplaats is voor uw genodigden.
- Controleer of u alle apparatuur tot uw beschikking heeft.
C. Ga na of het duidelijk is waar uw genodigden moeten zijn, zowel binnen als buiten het gebouw. Zorg eventueel voor wegwijzers die verduidelijking kunnen brengen.
D. Maak een deelnemerslijst aan. Zo kan u eenvoudig bijhouden wie er al aanwezig is en wie niet.