Het 10-stappenplan

 

 

 

 

Stap 4:
Start vorming, start powerpointpresentatie

     
Klik hier om terug te keren naar de startpagina    
 

U wil deze avond organiseren voor de ouders van uw school. Zorg dan voor een duidelijke uitnodiging. Wees er zeker van dat alle informatie kenbaar is voor uw doelpubliek. Een verzorgde en duidelijke uitnodiging zal u helpen om de genodigden warm te maken voor deze avond.
Tips:

 • Geef plaats, datum en uur duidelijk weer. Onderlijn deze items of zet ze eventueel in het vetjes.
 • Geef aan waarom deze vormingsavond nuttig en interessant kan zijn voor uw doelpubliek.
 • Geef duidelijk aan vanuit welke organisatie het initiatief komt. De school, de ouderwerking, de buurtwerking...

Denk goed na wie u allemaal wil uitnodigen. Zorg ervoor dat iedereen tijdig een uitnodiging ontvangt. Dit kan per post, per mail, via de school...
Vraag aan de ouders die u wil uitnodigen ook om een antwoordbevesting terug te sturen. Zo hebt u een goed beeld van de aanwezigen en kan u daar de rest van de voorbereidingen op afstemmen.

 

Bij aanvang van de powerpointpresentatie zal een wereldkaart te zien zijn. Uit deze wereldkaart zullen foto’s opspringen die oudercontacten van over heel de wereld weergeven.
(klik hier voor de presentatie in flashformaat)

(klik hier voor de presentatie in Powerpoint-formaat)

Verwelkoming door de organisator of de begeleider.
De begeleider stelt zichzelf even voor.

 • Uitleggen functie begeleider: De begeleider leidt de avond in goede banen, tracht alles zo duidelijk mogelijk weer te geven en is het eerste aanspreekpunt van de sessie.

Uitleggen doel van de avond:

 • De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op school als thuis.

 • Ideeën ontwikkelen en samenbrengen om van het oudercontact een aangenaam ontmoetingsmoment te maken tussen ouders en leerkrachten en ouders onderling.

Uitdelen van de checklist:

 • Geef iedere aanwezige een checklist

 • Leg uit waarvoor deze checklist bedoeld is. Aan de hand van de stellingen op de checklist kan jijzelf zien hoe oudervriendelijk het oudercontact bij jou op school is. Na de vorming is het de bedoeling dat iedereen de “en nu?” aanvinkhokjes invult. Is je mening over een bepaalde stelling veranderd of blijf je achter je eerste antwoord staan?

  • Vul voor de eerste keer de checklist in, aan de hand van de aanvinkhokjes in de eerste rij. Plaats een kruisje bij ja of nee per stelling.

  • Tel het aantal ja’s en nee’s op. Wat is op dit moment de score van het oudercontact per deelnemer?

  • De tweede aanvinkhokjes (de “en nu?” rij) dient ingevuld te worden op het einde van de vorming. Hou de test dus bij voor het einde van de avond.f

 • Vraag aan iedereen om de eerste rij (ja/nee) aanvinkhokjes in te vullen.

Uitleggen van het doel van de post-its

 • Na elk onderdeel zal aan het publiek gevraagd worden om een BRAVO post-it en een TIPS post-it te schrijven.
  • BRAVO post-it: Post-it waarop men schrijft wat de school al goed doet.
  • TIPS post-it: Post-it waarop men een voorstel tot leuk idee schrijft voor de school.
 • Deze post-its worden aan grote flappen of op een bord gehangen per onderdeel.

De begeleider laat de slide zien waarop de structuur van de vorming aangegeven staat. (Slide “onze route”)